สถานที่สำคัญ

เป็นระยะทางและเวลาการเดินทางโดยประมาณเริ่มต้นจาก โรงแรม ริเวอร์ ปัตตานี

มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี

    ระยะทาง 1.4 กิโลเมตร
    เดินทางโดยรถยนต์ 5 นาที

ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว

    ระยะทาง 2.8 กิโลเมตร
    เดินทางโดยรถยนต์ 8 นาที

วัดช้างให้

    ระยะทาง 31 กิโลเมตร
    เดินทางโดยรถยนต์ 25-30 นาที

ปัตตานี สกายวอล์ค

    ระยะทาง 5 กิโลเมตร
    เดินทางโดยรถยนต์ 14 นาที