ติดต่อ


โรงแรมริเวอร์ ปัตตานี
113/3 ถ.โรงอ่าง ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
073-333333 riverhotelpattani@gmail.com

ห้องพัก

073-333333 ,073-323333 ,094-8323333
LINE ID:094-8323333

ฝ่ายขาย งานจัดเลี้ยงและห้องอาหาร

สำรองโต๊ะ : 073-333333, 073-323333 ต่อ 113 (RIVERSIDE) หรือ 112
081-8973333
จัดเลี้ยง ประชุม อบรม สัมมนา : 081-2770333

RIVER HOTEL PATTANI
THE BLACK
riverhotelpattani